Hormonen en hormonale disbalans bij vrouwen

Door ziekte van onze gastspreekster dr. Therese Hertoghe, kon dit symposium in 2018 helaas niet doorgaan. Mw Hertoghe ziet af van verdere bijdragen aan symposia.

Het symposium staat nu voor 2020 op de rol.
Als gastspreker is de Amerikaanse Mary Shomon hiervoor benaderd.
Mary Shomon was ook in 2015 een succesvol spreekster over hypothyreoïdie op een door ons georganiseerd symposium.