© Copyright

Op alle teksten op dirkvanlith.nl rust wettelijk auteursrecht. Bij het citeren en parafraseren is bronvermelding auteursrechtelijk verplicht.

Bezoekers mogen van dit materiaal gebruik maken voor studie, persoonlijk gebruik en andere niet-commerciële doeleinden.

Ieder gebruik (met uitzondering van persoonlijk en studiegebruik zonder verspreiding of andere wettelijke beperking) — d.w.z. vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, openbaarmaking, verwerking, weergave op websites, in fora, in databases of andere elektronische media en systemen — van het op dirkvanlith.nl gepubliceerde materiaal is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dirk van Lith en van degenen die hem toestemming gaven materiaal op deze site te plaatsen.